„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране на пътища
  • Реконструкция на ТП55 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV
  • Мълниезащитна инсталация на сгради на складове за хидразин и хартиени отпадъци в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3
  • Подмяна железобетонни ригели в п/ст Гулянци
  • ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК (ВЕП) СУВОРОВО -разширение с 46 MW - Идейни проекти за: