„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на оптични кабели
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Геодезична дейност;
  • Рехабилитация на електрическата система на Ливан обхващаща 57 броя п/ст с напрежение до 220 kV.
  • „Реконструкция на табла VIII-ма и IX-та секции 0,4кV в цех БПС ” АЕЦ Козлодуй
  • Реконструкция на ТП55 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV
  • П/ст “ЧЕРВЕНА МОГИЛА” 400/110 кV