„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на трафопостове и възлови станции;
  • Проектиране на пътища
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Геодезична дейност;
  • Проекти за външни ел.захранвания 20kV
  • Захранване халета „Бяла техника” и „Гуми” на “Екометал инженеринг” ЕООД
  • Ремонт заземителна инсталация на ОРУ и ЗРУ на п/ст „Мездра"
  • ВЕП Георги Дамяново – включващ проекти за: