„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране на трафопостове и възлови станции;
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Телемеханика и диспечерски връзки на енергийни обекти
  • ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД
  • Производство АК-инст.“АК-1 и ЦВК, АК-2“ в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”. Реконструкция на п/ст 209-СН.
  • Реконструкция на п/ст Вълчи дол 110/20 kV – включваща работни проекти за:
  • Нова когенерация в ТЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР – включващ работни проекти за: