„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Геоложки проучвания;
  • Проектиране на оптични кабели
  • Проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
  • „Реконструкция на табла VIII-ма и IX-та секции 0,4кV в цех БПС ” АЕЦ Козлодуй
  • „Реконструкция на килии №49 и №50 в ГПП2 6kV, захранващи п/ст 208 СрН“, на територията на Лукойл Нефтохим Бургас
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Левски”
  • РП 20/6/0,4кV “ПС МАРИЦА” – реконструкция и модернизация на уредби 20кV, 6кV и 0,4кV