„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на трафопостове и възлови станции;
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
  • Проект на нова суха КЛ 110 kV от ТЕЦ „София” до ЛНР 110 kV в ПС „Георги Димитров“ включващ следните части:
  • РУ 6,3 kV при дробилна машина на “Екометал инженеринг” ЕООД
  • Реконструкция на ТП55 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV
  • Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110KV в подстанция „Витоша” -елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110KV на гр.София