„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Геоложки проучвания;
  • Телемеханика и диспечерски връзки на енергийни обекти
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране на OPGW за нови и съществуващи въздушни електропроводни линии
  • ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД
  • П/ст „Гоце Делчев” 110/20кV- килии 20кV и КЛ 20кV. Реконструкция на килия №17 и съоръжаване на килия №22
  • „Реконструкция на табла VIII-ма и IX-та секции 0,4кV в цех БПС ” АЕЦ Козлодуй
  • П/ст „МЕЗДРА“ 110/20 кV