„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Геоложки проучвания;
  • Проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
  • Ремонт КРУ 9 и КРУ 10 п/ст Биовед, свързан с реконструкция на ОПК 2
  • РП 20/6/0,4кV “ПС МАРИЦА” – реконструкция и модернизация на уредби 20кV, 6кV и 0,4кV
  • Проект на нова суха КЛ 110 kV от п/ст „Хиподрума“ до п/ст „Средец“ включващ следните части:
  • П/ст „Бухово руднична”110/6,3 кV – реконструкция ЗРУ 6,3 kV