„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на въздушни електропроводни линии до 400kV
  • Геодезична дейност;
  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
  • ВЕП Георги Дамяново – включващ проекти за:
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Левски”
  • Демонтаж на стара и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110KV в подстанция „Гео Милев”
  • Проект на нова суха КЛ 110 kV от ТЕЦ „София” до ЛНР 110 kV в ПС „Георги Димитров“ включващ следните части: