„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на пътища
  • Геодезична дейност;
  • Проектиране на електрически подстанции до 400 кV;
  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • ВЕП Чипровци – включващ проекти за:
  • Ремонт заземителна и мълниезащитна инсталация на п/ст „Добрич”
  • Предпазна мрежа под ВЛ 400kV в ТЕЦ Марица изток 1
  • Реконструкция на ТП57 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV