„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
  • Проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
  • Проектиране на кабелни линии от 6 до 110 кV;
  • Консултантска дейност;
  • Подстанция „Рила“ - Проектиране и частична реконструкция и модернизация на комплектна разпределителна уредба 10kV
  • ВяЕЦ ТЕРВЕЛ – включващ проекти за:
  • Проект на нова суха КЛ 110 kV от п/ст „Хиподрума“ до п/ст „Средец“ включващ следните части:
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Левски”