„ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД е компания специализирана в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализацията на различни енергийни обекти.
Специалистите, включени в състава на „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД имат дългогодишен опит в сферата на енергийните проекти. „ЕЛ-КОНСУЛТ” ООД се специализира в изработването на проекти за високо енергийно ефективни електрически централи основно в сектора на възобновяемите и екологични енергийни източници – вятърни електрически централи, фотоволтаични централи и др..
Основна дейност на фирмата е разработването на идейни и работни проекти за Подстанции високо и средно напрежение - до 400 kV, Електропроводи високо и средно

  • Проектиране битови и административни сгради, хотелски комплекси, командно-технологични сгради, складове и складови стопанства;
  • Консултантска дейност;
  • Изготвяне на ПУП за площадкови и линейни обекти;
  • Геоложки проучвания;
  • Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Левски”
  • Рехабилитация на електрическата система на Ливан обхващаща 57 броя п/ст с напрежение до 220 kV.
  • Ремонт на заземителна инсталация на ОРУ 110 kV в подстанция „Белене”
  • ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК (ВЕП) СУВОРОВО – включващ работни проекти за: